art Princess Lotte Kjoeller
  • This site is in Danish and English
  • Lotte Kjoeller artpiece
  • Copyright 2000 -. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

Kongelig hofkunstner, folkets prinsesse Royal Artist, peoples princess - Lotte Home

Royal Artist and princess of her people Lotte kjoeller say:

- An Angel Girl must have her Royale House

- If you are in a strange place and life is difficult. Then you have to accept the outstretched arm that reaches out to help you. One should not say no because the chance may never ever arise again.

Quote: Lotte Kjoeller

UP:

Øverst som titelbillede og tv  der under er Lotte Kjoellers maleri "Stjernehimlen". Nedenunder og ved siden af findes et billede th af den rigtige Stjernehimmel.

For Lotte Kjøller er stjernehimlen et symbol på Gud og blå for Kongehuset. Den kristne Gud og Kongehuset der hjælper hende. Derfor findes billederne her som en begyndelse.

UK:

At the top as the title image on this website and left is Lotte Kjoeller's painting "Starry Sky". Below just above here right is a picture of the real Starry Sky.

For Lotte Kjoeller, the starry sky is a symbol of God and Royalty. The Christian God who helps her. That's why they're here.

Hvem er den kongelige hof kunstner og danske folkets prinsesse Lotte Kjøller / Kjoeller / Kjöller?

Lotte Kjøller     født 30.01.1966     i Køge, Danmark

Jeg hedder Lotte Kjøller og er profesionel anerkendt billedkunstner. Jeg er født 1966 i Køge, Danmark og jeg har tegnet og malet siden jeg var to år. Som kunstner er jeg mest kendt for at male nøgne mennesker. Det har jeg gjort hele mit liv.  Jeg arbejder også med at sætte flere lærreder sammen til 1 billede og i alle mulige lærredsformater. Jeg har bl.a modtaget min uddannelse på kunstakademiet Ecoles des Beaux Artes, Paris, og været den professionelle kunstner Jeff Ibbos lærling i tre år m.v. I 2020 Opfinder jeg en blandform mellem foto og maleri jeg kalder "maleri med foto". Min karrierre tager nu en drejning hvor foto også indgår. Signerer fra nu af med et lille foto i højre nederste hjørne af maleriet.

 

LEFT:

Lotte Kjøller laver croquis Event i Kunstnerforeningen 18 Novembers lokaler i

København, Danmark.

UK:

Lotte Kjøller is doing a Live Drawing Event in lokation of  Artists' Association 

18 November, Copenhagen, Denmark.

 Mit hovedformål er, at mine billeder fortæller en historie!!! Men jeg lader tolkningen og oplevelsen stå åben til beskueren. Jeg lader det altid være op til beskueren at danne sig sin egen historie. Så jeg forsøger at holde tolkningen åben. Som det ses maler jeg altid i serier. Serier som godt kan være lidt forskellige i deres udtryk, men fælles for dem er, at de altid omhandler mennesker. Menneskets ånd, sind og krop har vakt min interesse og været mit motiv hele livet.

 

Med venlig hilsen Lotte Kjøller 

Vigtigste Udstillinger

Debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 1995 og derefter 1996 samt Kunstnernes Sommerudstilling 2000 og 2001.

 

 Herudover udstillinger på Køge Skitsesamling, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjærs Museum, Than Mo´r Mail Art Museum, Mediemuseet i Odense, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politikens Hus, Rundetaarn, Nicolai Udstillingsbygning, SAK kunstbygning, Rønnebækholm, Kunsthal vARTe samt mange gallerier & kunstforeninger i Danmark og i udlandet.

(se dataliste/CV).

UK:     Lotte Kjoeller     born 30.01.1966     in Koege, Denmark

My name is Lotte Kjøller and I am a professionally recognized visual artist. I was born in 1966 in Køge, Denmark and I have been drawing and painting since I was two years old. As an artist, I am best known for painting naked people. I've been doing this my whole life. I also work with putting several canvases together into 1 image and in all possible canvas formats. Among other things, I have received my education at the Ecoles des Beaux Artes, Paris, and been the apprentice of the professional artist Jeff Ibbos for three years, etc. 2020 Inventes a mixed form between photo and painting I call "painting with photo" and becomes photographer Barry Pringle's apprentice. My career is now taking a turn where photography is also included. Signs from now on with a small photo in the lower right corner of the painting.

 

My main purpose is that my pictures tell a story !!! But I leave the interpretation and experience open to the viewer. I always leave it up to the one who sees to form his own story. So I try to keep the interpretation open. As you can see, I always paint in series. Series as well may be a little different in their expression, but common to them is that they always deal with people. The human spirit, mind and body have aroused my interest and been my motive all my life.

 

Sincerely, Lotte Kjøller

Main Exhibitions

Debut at Kunstnernes Efterårsudstilling 1995 and then 1996 and Kunstnernes Sommerudstilling 2000 and 2001.

 

In addition, exhibitions at Køge Sketch Collection, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjærs Museum, Than Mo´r Mail Art Museum, Odense Media Museum, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politikens Hus, Rundetaarn, Nicolai Exhibition Building, SAK Art Building, Rønnebækholm, Kunsthal vARTe and many galleries & art associations in Denmark and abroad. (see data list / CV).

30.01.2024 Dronning Margrethes gave

Til Dronning Margrethe

Det er min fødselsdag i dag 30/1-24 og jeg fylder 58 år. Derfor denne gave. Billedet hedder: Uhyret i Lock Ness. Akryl på lærred. Kunstner Lotte Kjøller. 2022.

Ærbødigste hilsner fra Lotte Kjøller Til gengæld udnævnes Lotte Kjøller til folkets prinsesse denne dag.

25.12.23

Lotte Kjøller udnævnes til Greve af Kongehuset.

5.2.2022 KRONPRINSESSE MARYS 50-ÅRS FØDSELSDAG

Prinsessesko / Princess shoes. 80x80 cm + white frame. photopainting / mixed media. Acrylic, oil and photo on canvas. 

belongs to the Danish Crown-Princess Mary from 02.02.2022

H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 – 2022 har 50 års fødselsdag d. 5/2 2022 og det må fejres med en gave. Lad os nu se om det kan lade sig gøre at aflevere den selv... Det kunne det. Restriktionerne var lige ophævet.

 

Brevet til prinsessen:

 

Billedkunstneren

Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Bybjergvej 19, 2.  th.

2970 Hørsholm

 

Telefon       +45    28 78 03 09

E-mail         lokjoeller@gmail.com

 

Den  1. februar 2022

 

Til

Mary Elizabeth,

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen

Hofmarskallatet,

Amaliegade 18,

Postboks 2143,

1015 København K.

 

Lykønskning 50 års fødselsdag 5. februar 2022

 

Undertegnede vil gerne udtrykke min Lykønskning med 50 års fødselsdag for Deres Kongelige Højhed Kronprinsessen.

 

Deres fødselsdag har givet mig anledning til som billedkunstner at kreere maleri / photo painting ”Prinsessesko”, der er inspireret frit efter Deres Kongelige Højhed.

 

Jeg skal hermed som gave donere dette maleri til Deres Kongelige Højhed.

 

 

Ærbødigst

Lotte Kjøller

 

Vedlagt 

 

Donation  ”Prinsessesko”

Maleri med akryl, olie og foto på lærred

80 x 80 cm.

hvid træramme

Afleveringen af maleriet

H.K.H. Crown Princess Mary 1972 - 2022 has 50 years birthday and it must be celebrated with a gift. Now let's see if it is possible to hand it in yourself ... It could. The restrictions had just been lifted.

 

The letter to the princess:

 

The visual artist

Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Bybjergvej 19, 2. th.

2970 Hørsholm

 

Phone +45 28 78 03 09

Email lokjoeller@gmail.com

 

February 1, 2022

 

To

Mary Elizabeth,

Her Royal Highness the Crown Princess

Hofmarskallatet,

Amaliegade 18,

PO Box 2143,

1015 København K.

 

Congratulations 50th birthday February 5, 2022

 

The undersigned would like to express my Congratulations on the 50th birthday of Your Royal Highness the Crown Princess.

 

Your birthday has given me the opportunity as a visual artist to create a painting / photo painting "Princess shoes", which are inspired freely by Your Royal Highness.

 

I hereby donate this painting to Your Royal Highness as a gift.

 

 

Most reverently

Lotte Kjøller

 

Attached

 

Donation "Princess shoes"

Painting with acrylic, oil and photo on canvas

80 x 80 cm.

white wooden frame

14.1.2022 DRONNINGENS REGERINGS JUBILÆUM

Dronningens Hat / The queens Hat. 80x80 cm + white frame. photopainting / mixed media. Acrylic, oil and photo on canvas. 

belongs to the Danish Queen from 13.01.2022

Til Hendes majastæt dronning Margrethe

 

En alder på mere end 80 år er en flot alder. Og i anledning af det flotte 50 års jubilæum som dansk leder og dronning af kongeriget Danmark vil jeg ønske dig tillykke ved at give dette maleri i gave. Det har ikke været let for mig og nok heller ikke for dig at skulle forberede en så vigtig begivenhed og for mig gave i en verden ramt af Corona og i en mørk tid. Men netop derfor SKAL det lykkedes. Lad os kristne sprede et lys i mørket. Lad os sprede et håb. 

 

Lotte

Corona er over os og vi må ikke engang selv aflevere en gave til dronningen. Så vi må nok nøjes med mindre ting der kan sendes med posten. Ingenting er normalt. Gaven vil blive vist frem her når den er sendt.

 

Enkelte arrangementer 14. januar forsøges gennemført, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Den seneste udvikling i coronasituationen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger gør, at Kongehuset udsætter de store fejringer i anledning af dronning Margrethes kommende 50-års Regeringsjubilæum.

 

Brevet til dronningen:

Billedkunstneren

Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Bybjergvej 19, 2.  th.

2970 Hørsholm

 

Telefon +45    28 78 03 09

E-mail   lokjoeller@gmail.comDen  14. januar 2022

 

Til 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.,

Hofmarskallatet, 

Amaliegade 18, 

Postboks 2143, 

1015 København K.Undertegnede vil gerne udtrykke min taknemmelighed og beundring for det virke, som Deres Majestæt nu gennem 50 år har udøvet som regent for det Danske Kongerige.

 

Deres jubilæum har givet mig anledning til som billedkunstner at kreere maleri / photo painting ”Dronningens Hat”, der er inspireret frit efter Deres Kongelige Højhed. 

 

Jeg skal hermed som gave donere dette maleri til Deres Kongelige Højhed..Ærbødigst

Lotte Kjøller

Vedlagt  

 

Donation "Dronningens Hat”

Maleri med akryl, olie og foto på lærred

80 x 80 cm.

hvid træramme

Delivering of the present:

Skrevet af Dronning Margrethes Hofdame. Dronningen har 4 hofdamer der har til opgave at ledsage Dronningen på officielle og uofficielle opgaver. De tager sig bl.a af Dronningens buketter og sorterer hendes post.

 

Wikependia:

En hofdame er en kvindelig personlig assistent ved et hof, som ledsager og bistår en dronning, prinsesse eller andre adelsdamer ved officielle anledninger. En hofdame er ofte en adelsdame af lavere rang end den hun bistår, og regnes ikke som tjener. Pligterne varierer fra hof til hof.

I det danske kongehus har Dronning Margrethe fire hofdamer:

Kronprinsesse Mary har en hofdame:

  • Christine Pii Hansen

Prinsesse Marie har en hofdame:

  • Britt Davidsen Siesbye

Og Prinsesse Benedikte en hofdame:

  • Kristina Treschow

16.11.2021:

Lotte Kjøller afleverer 2 fotos til "Dunkers Kulturcenter" udstilling "Nordisk Salong" i Helsingborg og opnår derved dobbelt statsborgerskab Danmark-Sverige og nu er det nok muligt at få et Svensk cpr nummer så jeg kan få en Svensk telefon og mobilt bredbånd for at undgå mere hagging?


UK:

Lotte Kjøller submits 2 photos to "Dunkers Kulturcenter" exhibition "Nordic Salon" in Helsingborg and thereby obtains dual citizenship Denmark-Sweden and now it is probably possible to get a Swedish civil registration number so I can get a Swedish phone and mobile broadband to avoid more hagging?

Lotte og værker i Dunkers Kulturcenter

27.09.2021:     Lotte Kjoeller Became Princess of her people by the                                       Danish Royality

Lotte Kjoeller painting in her studeo 2008

År 2021 gjorde Kongehuset mig den ære at jeg kan kalde mig en dansk folkets prinsesse. 

UK:

In 2021, The Danish Royalty gave me the honor of calling myself a danish princess of the people. 

19.05.2020:     Lotte Kjoeller became a danish Royal Art Painter

Kyssetyv

Mixed media: Akryl, papir, akvarel, collage

21 x 28,5 cm

(skænket til dronning Margrethe II)

 

UK:

Kissing Thief

Mixed Media: Acrylic, paper, akvarelle, collage

21 x 28,5 m

 (ovned by the Danish Queen)

 

Hvordan ville du egenligt have det?

Mixed media: Akryl, papir, tush, collage, strukturmasse

21 x 28,5 cm

(skænket til dronning Margrethe II)

 

UK:

How Would you like it?

Mixed media: Acrylic, paper, tush, collage,

structural material

21 x 28.5 cm

(ovned by the Danish Queen)

Jeg er nu Kongelig Dansk Hofkunstner.

 

2020: Da jeg blev optaget i Kongehuset som Kongelig Hofkunstner hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe II d. 19/5-2020 skænkede jeg 2 illustrationer samt 1 tilhørende bog til hendes Majastæt.

 

Brevet til Dronningen:

Til Deres Majestæt Dronning Margrethe II

 

Undertegnede billedkunstner Lotte Kjøller vil gerne sige tak for hjælpen under mit livs måske største krise.

Jeg glæder mig over den store betydning, min dronning har for Det Danske Kongerige. Deres Majestæt udgør sammen med den kongelige familie et værdigt kristent forbillede. Den indflydelse, som kongehuset har, er det bedste for Danmark.

 

Som tak for hjælpen vil jeg gerne skænke 2 illustrationer til Deres Majestæt. Den første illustration er tilegnet titlen ”Kyssetyv”. Illustrationen indeholder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys første ”offentlige kys”, endda mange gange.

 

Den anden illustration har titlen ”Hvordan ville du egentligt have det?”. Illustrationen beskriver et eventyr med en naturprins og prinsesse. Begge illustrationer er brugt til børnebøger, der er skabt af Dansk Forfatterforening (som jeg er medlem af). De ægte sølvrammer har Per Hassing fra Arthouse lavet. Lidt historie om illustrationerne fremgår neden for.

 

Illustrationen ”Kyssetyv” er en enkeltstående illustration af Lotte Kjøller fra bogen ”Skrædder i Helvede” af forskellige  forfattere og illustratorer,  bl. a. Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening. Bogen er udgivet af Dansklærerforeningens Forlag i 2011 og vedlagt her.
Børn 11-17 år. Tush, akvarel og collage på papir.

 

”Hvordan ville du egentlig have det?” Fra ”Guldnæsen”, Høst og Søn, 2006.
Børn 11-17 år. Tush, blyant, grafit, collage, strukturmasse og akryl på papir 21 x 28,5 cm.

 

Jeg kan oplyse, at der er tilgået mig sponsorat fra Dansk Lærerforeningens Forlag til udarbejdelse af illustrationen ”Kyssetyv”. Illustrationen forefindes i bogen ”Skrædder i helvede”. Jeg undskylder titel og titelblad, men det er en god bog. Kronprinseparrets illustration findes heri. Vi er mange forfattere og illustratorer fra Dansk Forfatterforening, der er med i denne bog og vi repræsenterer nogle af de bedste inden for vores felt i dag.

 

God fornøjelse fra billedkunstner Lotte Kjøller.                                                                     

Ærbødigst fra Lotte Kjøller. Bogholder Alle 66 th og tv. 2720 København.

www.Lk-kunst.dk tlf: 23830717

 UK:     19.05.2020:     Lotte Kjoeller became a danish Royal Art Painter

I am now a Royal Danish Court Artist.

 

2020: When I was admitted to the Royal House as a Royal Court Artist with Her Majesty Queen Margrethe II on 19 / 5-2020, I donated 2 illustrations and 1 book to her Majesty.

 

The letter to the Queen:

To Your Majesty Queen Margrethe II

Signed visual artist Lotte Kjøller would like to say thank you for the help during perhaps my life's biggest crisis. I welcome the great importance my queen has for the Kingdom of Denmark. Their Majesty, along with the royal family, set a worthy Christian example. The influence that the royal family has is the best for Denmark.

 

As a thank you for the help, I would like to donate 2 illustrations to Your Majesty.

 

The first illustration is dedicated to the title "Kiss Thief". The illustration contains Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary's first "public kiss", even many times.

 

The second illustration is entitled "How would you really like it?". The illustration describes an adventure with a nature prince and princess. Both illustrations are used for children's books created by the Danish Writers' Association (of which I am a member). The real silver frames were made by Per Hassing from Arthouse. A little story about the illustrations is shown below.

 

The illustration "Kiss Thief" is a stand-alone illustration by Lotte Kjøller from the book "Tailor in Hell" by various authors and illustrators, among others. a. Lotte Kjøller, all from the Danish Writers' Association. The book was published by Dansklærerforeningens Forlag in 2011 and attached here. Children 11-17 years. Ink, watercolor and collage on paper.

 

"How would you really like it?" From "Guldnæsen", Høst og Søn, 2006. Children 11-17 years. Ink, pencil, graphite, collage, textured pulp and acrylic on paper 21 x 28.5 cm.

 

I can inform you that I have received sponsorship from the Danish Teachers' Association's Publishers to prepare the illustration "Kiss Thief". The illustration can be found in the book "Tailor in hell". I apologize for the title and title page, but it's a good book. The Crown Prince Couple's illustration can be found here. We are many authors and illustrators from the Danish Writers' Association who are included in this book and we represent some of the best in our field today.

 

Enjoy it from visual artist Lotte Kjøller.

Most reverently from Lotte Kjøller.

Accountant All 66 th and tv. 2720 ​​Copenhagen.

www.Lk-kunst.dk tel: +45 23830717

06.04.2020:    Her Majesty danish Queen Margrethe II´s 80th birthday                                gift from artist Lotte Kjoeller

LEFT:

Lotte Kjøller ved "Den lille Havfrue" i sit Galleri Lk-kunst.dk 2020, København, DK

UK:

Lotte Kjoeller with "The Little Mermaid" in her Gallery Lk-kunst.dk 2020, Copenhagen, DK

RIGHT:

Den lille Havfrue

Mixed media: Akryl på lærred, gocards  1,20 x 1,50 m (skænket til dronning Margrethe II)

UK:

The little Maimaid

Mixed Media - 1,20 x 1,50 m  (ovned by the Danish Queen)

2020: Da Hendes Majestæt Dronning Margrethe II blev 80 år skænkede jeg dette billede " Den lille Havfrue" til hendes højheds fødselsdag i gave. Dronningen indgår selv ved hjælp af collage i maleriet og hendes ansigt ses flere gange rundt omkring.

 

Dronning Margrethe er vigtig for vores samfund så den opmærksomhed fortjener hun. Hun er et værdigt forbillede for mange mennesker. Jeg synes ikke at Danskerne kunne få et bedre forbillede og en bedre hersker, så jeg kan kun støtte op omkring det Danske Monarki.

 

UK:

2020: When Her Majesty Queen Margrethe II turned 80 years old, I donated this image "The Little Mermaid" to Her Highness' birthday as a gift. The queen herself is included in the painting by collage and her face is seen several times around.

 
Queen Margrethe is important to our society so she deserves that attention. She is a worthy role model for many people. I do not think that the Danes could have a better role model and a better ruler so I can only support the Danish Monarchy.

Afleveringen af Den lille Havfrue til dronningens 80 års fødselsdag i "Det Gule palæ" i Amaliegade år 2020

UK: The handover of The Little Mermaid on the Queen's birthday in "The Yellow Palace" in Amaliegade year 2020

14.05.2004:     Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary's                                           wedding gift From Artist Lotte Kjoeller

Marine

Akryl på lærred  1,20 x 1,50 m

(skænket til Kronprins Frederik og prinsesse Mary)

 

UK:

Marina

Acrylic om canvas 1,20 x 1,50 m

 (ovned by Crown Prince Frederick and Princess Mary)

 

UP: Marine i mit Atelier på Sigurdsgade 26, Kbh NV før det blev revet ned.       

UK: Marina in my Atelier on Sigurdsgade 26, Kbh NV before it was demolished.

2004:

Da Kronprins Frederik blev gift med sin prinsesse Mary skænkede jeg maleriet "Marine" til brudeparret. De har glæde af det stadigvæk.  Jeg har altid haft et godt øje til Kronprins Frederik der er nede på jorden og nok skal blive en god konge efter Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

 

Minde: 14.05.2004

På bryllupsdagen var jeg inde i selve city af København. Jeg skulle aflevere noget i et Galleri. Da jeg kommer ud er der en politimand der genner mig i en bestemt retning. Jeg MÅ kun gå denne vej siger han. Jeg går og ender nede ved den store Domkirke "Vor Frue Kirke". Der er gitter for vejen så nu må jeg ikke gå længere. Jeg spørger hvad der sker? Det er kronprinsens bryllup siger folk.

Folk har stillet sig til rette for at se brudeparret komme ud af Kirken. Det er gråvejr og det truer med at regne. Jeg stiller mig til rette så jeg også kan se.

 

Nu åbner døren sig og de 2 kongelige hovedpersoner Frederik og Mary kommer ud. De er meget fint klædt på i hvid brudekjole og uniform, men de er af højde meget mindre end jeg havde forestillet mig.

Idet de træder ud af kirken åbner de mørkegrå skyer sig og en solstråle skinner ned over brudeparret. Solstrålen følger dem hele vejen ud til deres sorte bil der venter. Da de er kommet godt ind i den Royale bil samler skyerne sig og det er gråvejr igen.

 

Det var et smukt syn. Jeg er sikker på at det var Guds velsignelse over parret der nu bliver Danmarks næste konge og dronning. De er salvet til det.

 

Ærbødigste hilsner billedkunstner og Kunsthistoriker Lotte Kjoeller

Artist Gulati and Artist Lotte Kjoeller at Cristiansborg to wisit their exhibition with Crown Prince Frederik and prinsess Marys gifts from the wedding 2004.

UK:

2004:

When Crown Prince Frederik married his princess Mary, I donated the painting "Marine" to the bride and groom. They still enjoy it. I have always had a good eye for Crown Prince Frederik who is down to earth and will probably become a good king after Her Majesty Queen Margrethe II.

 

Memory: 14.05.2004

On the wedding day I was inside the city of Copenhagen itself. I was going to hand over something in a Gallery. When I come out there is a policeman driving me in a certain direction. I MUST only go this way he says. I walk and end down at the large Cathedral Our Lady's Church. There is a lattice for the road so now I must not go any further. I ask what happens? It's the Crown Prince's wedding, people say. People have lined up to see the bride and groom come out of the Church. It's gray weather and it's threatening to rain. I adjust so I can see.

 

Now the door opens and the 2 royals come out. They are very nicely dressed in white dress and uniform but they are of height much smaller than I had imagined. As they step out of the church, the gray clouds open up and a ray of sunshine shines on the bride and groom. The sunbeam follows them all the way out to their black car waiting. As they have gotten well into the Royale car the clouds gather and it is gray weather again.

 

It was a beautiful sight. I am sure that it was God's blessing on the couple who will be Denmark's next king and queen.

 

Greetings visual artist Lotte Kjoeller

 

Denne collage hænger i mit atelier. Det viser takkekort og kuvert fra Kronprinseparrets bryllup. Det viser også et billede af mig selv meget ung skudt da alle vores bryllupsgaver bagefter blev udstillet på Cristiansborg, København 2004.

 

UK:

This collage hangs in my Art studio. It shows thank you card and envelope from the Crown Prince Couple's wedding. It also shows a picture of myself wery young shot when all our wedding gifts were exhibited at Cristiansborg, Copenhagen 2004.

 

Photo:  The Artist Gulati

©Copyright

All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk.

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Atelier og Galleri Lk-kunst.dk

Titulering / Salutation

Få Nyhedsbrev / Get Newsletter

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

 

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: + (45) 2383  0717

CVR: 37305294

Lotte Kjøller er billedkunstner, kongelig hofmaler, prinsesse og kendis.

 

 Lotte Kjoeller is visual artist, Royal Court painter, princess and celebrity.

 

 Art by

Vil du gerne modtage mine invitationer fra mit nyhedsbrev i fremtiden?

 

Do you want to join my invitations?

 

Tilmeld dig min mailliste her/

Join my mailist here:

Contact Lotte Kjoeller Here:

Fill the form and write a message to Lotte Kjoeller:

Share

© Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail: Lokjoeller@gmail.com

 

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Last updated March 2021

Create Your Own Website With Webador